Hyvä mar­ja­ke­sä lisää kadon­nei­den etsin­tö­jä – Puhe­lin ja kave­ri mukaan mar­ja­reis­sul­le

Eksy­neis­tä mar­jas­ta­jis­ta on tänä kesä­nä uuti­soi­tu tiu­haan. Vapaa­eh­toi­sen pelas­tus­pal­ve­lun (Vape­pa) Oulun val­mius­pääl­lik­kö, jää­li­läi­nen Päi­vi Jur­va­kai­nen ker­too, että Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ja Kai­nuun.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun­kaa­rel­le etsi­tään tai­de­kum­me­ja

Läh­de! Tai­tees­ta osal­li­suut­ta -han­ke etsii Tai­de­kum­me­ja työs­ken­te­le­mään Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män alu­eel­la hank­keen koh­de­ryh­mien kans­sa. Tai­de­kum­min teh­tä­vä­nä on jal­kau­tua yhtei­sö­jen pariin etsien…Pop Up -fes­ti­vaa­li ei tavoit­ta­nut kävi­jöi­tä hyväs­tä sääs­tä ja upeas­ta musii­kis­ta huo­li­mat­ta

Lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tys­sä POPNIC – Food & Groo­ve Pop Up -tapah­tu­mas­sa oli tar­jol­la herk­kua niin kor­vil­le kuin vat­sal­le­kin. Tapah­tu­man ruo­ka­tar­joi­luis­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kos­to-vaa­put syn­ty­vät käsi­työ­nä Jää­lis­sä

SM-tason kala­mies, Kos­­to-uis­­ti­­mien isä, Kari Raa­te­sal­mi on teh­nyt uis­ti­mia Jää­lis­sä 1980-luvun alku­puo­lis­kol­ta. Ensim­mäi­set myyn­tiin tar­koi­te­tut vaa­put syn­tyi­vät hänen käsis­sään jo.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pur­jeh­dus vei kii­min­ki­läi­sen Olli Esko­lan muka­naan

Top­pi­lan­sal­men vesi­lii­kun­ta­kes­kuk­sel­la rip­sii tors­­tai-ilta­­päi­­vä­­nä vet­tä. Kii­min­ki­läi­nen, 14-vuo­­tias Olli Esko­la aste­lee pik­kusa­tees­ta huo­li­mat­ta E-jol­­lal­­leen, ja alkaa teh­dä tot­tu­nein käsin sää­tö­jä pur­je­ve­nee­seen.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausGor­don Ram­say lais­ti Illin­juok­sut

– Onko se Ram­say jo ili­mot­tau­tu­nu, kysel­tiin kir­kon­pen­kil­lä Illin per­­jan­­tai-illas­­sa. Von Back­man oli vähän pihal­la ja kyse­li, mikä ukko se.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus