Jää­lin van­hat kylä­kau­pat jää­mäs­sä Kuusa­mon­tien kehi­tyk­sen jal­koi­hin

Kuusa­mon­tien (vt 20) neli­kais­tais­ta­mi­sen kehit­tä­mis­suun­ni­tel­ma Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­lä on näh­tä­vil­lä mie­li­pi­tei­den kuu­le­mis­ta var­ten kuu­kau­den ajan. Suun­ni­tel­ma on laa­dit­tu kak­si­vai­hei­se­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää
Kie­pil­le pyö­räl­lä tai jal­kai­sin

Yli-Iis­­sä tiis­­tai-ilta­­na toteu­tet­tu Kie­ri­kin kiep­pi -kun­toi­lu­ta­pah­tu­ma ker­toi omal­ta osal­taan, että pie­nem­pien tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä ollaan hil­jal­leen mat­kal­la koh­ti nor­maa­lim­paa aikaa. Osal­lis­tu­jia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kaik­kien aiko­jen kori­pal­lo­jouk­kue

Kun kori­pal­loi­li­ja Lau­ri Mark­ka­nen varat­tiin vuon­na 2017 NBA-seu­­ra Chica­go Bull­siin, sai moni laji-ihmi­­nen nuo­lais­ta suu­pie­li­ään. Vaik­ka van­taa­lais­syn­tyis­tä suo­ma­lais­tu­lo­kas­ta ja hänen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iis­sä hae­taan vetoa ja pitoa kun­ta­työ­hön

Iin kun­nas­sa on kesä­kuus­sa alka­nut kun­nan työn­te­ki­jöi­den työ­hy­vin­voin­nin ja työ­ky­ky­joh­ta­mi­sen edis­tä­mi­sen han­ke, jota rahoit­taa Euroo­pan Sosi­aa­li­ra­has­to (ESR). Pää­ta­voit­tee­na on kohen­taa…