Kii­min­ki­joen tau­ko­paik­ko­ja ja opas­tei­ta uusi­taan tänä kesä­nä

Tämän kesän jäl­keen ret­kei­li­jä löy­tää tien­sä Kii­min­ki­joen ran­to­jen tau­ko­pai­koil­le vai­vat­to­mas­ti sekä mait­se että vesit­se uusien opas­tei­den ansios­ta. Lisäk­si tau­ko­pai­kat kohen­ta­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Rajoi­tuk­sia pure­taan, mut­ta koro­naa ei ole selä­tet­ty – Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sia teh­ty aiem­paa vähem­män

Koro­na­vi­ruk­sen takia ase­tet­tu­ja rajoi­tuk­sia pure­taan osit­tain, mut­ta voi­mas­sa ole­via rajoi­tuk­sia on nou­da­tet­ta­va. Oulun­kaa­ren joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen muis­tut­taa, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sukel­lus fan­t­asian maa­il­maan

– Nuo­ren fan­ta­sia­kir­jai­li­jan voi­man­näy­te. Vah­vuuk­si­na ovat vii­meis­tel­ty kie­li ja van­git­se­va juo­ni, jot­ka kie­tou­tu­vat hie­noon mie­li­ku­vi­tuk­sel­li­seen tari­naan. Näin kuvail­laan hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­sen Julius.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Hyvää Vael­lus­ka­la­päi­vää

16.5. vie­tet­tiin joka­vuo­tis­ta kan­sain­vä­lis­tä vir­ta­ve­si­päi­vää. Sitä kan­nat­taa viet­tää Iijoel­la­kin. Suun­ni­tel­mat joen ennal­lis­ta­mi­sek­si ete­ne­vät posi­tii­vi­ses­ti ja muu­tos­pro­ses­si vesi­voi­mayh­tiöi­den kala­ta­lous­vel­voit­tei­den osal­ta on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jouk­ko­lii­ken­tees­sä kesä­ai­ka­tau­lui­hin

Oulun jouk­ko­lii­ken­tees­sä siir­ry­tään 2020 kesä­ai­ka­tau­lui­hin 1.6. läh­tien. Kesä­ai­ka­tau­lu­jen mukaan aje­taan 11.8. saak­ka. Tou­ko­kuun lop­puun saak­ka nou­da­te­taan vuo­den 2019 kesä­ai­ka­tau­lu­ja. Koro­nae­pi­de­mian…