Iin kun­ta huo­lis­saan mal­mi­net­sin­nän vai­ku­tuk­sis­ta

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää Poh­­jois-Suo­­men hal­­lin­­to-oikeu­­del­­le, että se kumo­aa Tur­val­li­suus ja kemi­kaa­li­vi­ras­ton (Tukes) hyväk­sy­män Norr­bot­ten Explo­ra­tion Ab:n varausil­moi­tuk­sen hyväk­sy­mis­pää­tök­sen. Tuke­sin hyväk­sy­mä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Suvan­to­lan uudis­ra­ken­nuk­sen ura­koit­si­ja valit­tiin

Apsi­lon Oy on valit­tu Iin Suvan­to­laan raken­net­ta­van sosi­aa­li­pal­ve­lui­den uudis­ra­ken­nuk­sen ura­koit­si­jak­si. Apsi­lon Oy jät­ti ura­kas­ta koko­nai­se­dul­li­sim­man tar­jouk­sen, joka on 610 000.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi kam­paa­mo on avan­nut Yli-Iis­sä

Yli-iiläi­­nen par­­tu­­ri-kam­­paa­­ja Lau­ra Mäke­lä ava­si kam­paa­mon­sa Laura´M:n ovet aptee­kin vie­rei­sis­sä lii­ke­ti­lois­sa maa­lis­kuun alus­sa. Pit­kään alal­le siir­ty­mi­ses­tä ja oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­ses­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Kikyt, aktii­vi­mal­lit, ansio­si­don­nai­sen leik­kaus. Kol­me “ässää” kyn­ten­sä näyt­ti. Uuden ajan lau­lut nyt. Pää­ka­nis­te­rin kynt­ti­lä­pu­he aikoi­naan syyl­lis­tä­vä näy­tel­mä. eurot jakoon, kel­le.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus