Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lo tuhou­tui täy­sin

Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­los­ta on jäl­jel­lä enää rau­niot. Tuli­pa­lo koi­tui Mar­tin­nie­men työ­väen­ta­lon koh­ta­lok­si kol­man­nen ker­ran sen his­to­rian aika­na myö­hään lau­an­­tai-ilta­­na syt­ty­nees­sä rajus­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausVapaa­eh­toi­set tar­joa­vat asioin­tia­pua Iis­sä – Ketään ei saa jät­tää heit­teil­le

Iis­sä on koro­nae­pi­de­mian myö­tä perus­tet­tu vapaa­eh­tois­ryh­mä, joka tar­jo­aa asioin­tia­pua sitä tar­vit­se­vil­le. Ryh­män perus­ti jo vuo­sia vapaa­eh­tois­teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Anu Mäen­kos­ki. Face­boo­kin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausYrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus