Oulu-opis­ton kevääs­sä uusia eri­kois­kurs­se­ja

Lati­naa, korean kiel­tä, lausun­taa, saa­me­lai­sia pää­hi­nei­tä, kar­ja­lan­pii­ra­koi­ta, sus­hia, metal­li­va­lua, 3D-tulos­ta­mis­ta ja -suun­nit­te­lua, aikuis­ba­let­tia ja arkeo­lo­gi­aa tar­joil­laan Oulu-opis­ton laa­jas­sa kevään kurs­si­va­li­koi­mas­sa.


Hyvin­voin­ti­kes­kus­ta remon­toi­daan

Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kus on hupu­tet­tu. Menos­sa on kat­to­re­mont­ti, jos­sa vesi­kat­to­ra­ken­teet uusi­taan. Työt alkoi­vat mar­ras­kuun lopul­la sää­suo­jan raken­ta­mi­sel­la. Myös sisä­ti­lois­sa teh­dään kun­nos­tus­töi­tä ensi vuo­den aika­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uusi vuo­si ja uudet kujeet

Jo huo­men­na pitää pyö­räyt­tää vuo­si­lu­vuk­si 2020. Edes­sä on uusi vuo­si ja vuo­si­kym­men. Uusi kalen­te­rin­leh­ti kään­ne­tään aina toi­veik­kain mie­lin. On lupa odot­taa ja toi­voa jota­kin parem­paa, tai vähin­tään­kin, ettei mitään kovin jär­kyt­tä­vää tapah­tui­si.