Sor­sa­jah­tiin läh­te­väl­le Nina Sep­pä­sel­le met­säs­tys on pit­kä­ai­kai­nen har­ras­tus – Keit­tiös­sä val­mis­tuu niin sor­sa­kas­ti­ket­ta kuin jänis­li­ha­pul­lia

Kun hoi­toa­lal­la työs­ken­te­le­vä kii­min­ki­läi­nen Nina Sep­pä­nen vaih­taa vapaal­le, suun­taa hän usein lap­suus­mai­se­miin­sa Suo­mus­sal­mel­le. Pys­sy ja pat­ruu­nat mukaan, tee­tä ter­mos­pul­loon ja suurs­naut­se­ri Hel­mi kave­rik­si. Met­säs­tä­mi­nen on ollut täl­le nai­sel­le tut­tua pik­ku­ty­tös­tä läh­tien.



Toi­mit­ta­jal­ta: Elo­kuu on pal­jon

Elo­kuun hämär­ty­vät illat, ukko­sen kumi­na jos­sain kau­ka­na. Kui­van hei­nän tuok­su. Hei­li­möi­vät vil­ja­pel­lot, toi­saal­la sateen jäl­jil­tä lakoon­tu­neet. Mai­to­hors­ma aamu-usvai­sen pel­to-ojan värit­tä­jä­nä.


Päät­tä­jäl­tä: Ilmas­toah­dis­tus­ta­ko?

Nyt on jul­ki­ses­sa kes­kus­te­lus­sa alet­tu syyl­lis­tää nii­tä, jot­ka syyl­lis­tä­vät syyl­lis­tä­jiä sii­tä, että he eivät tee tar­peek­si ilmas­ton läm­pe­ne­mis­tä tor­ju­via teko­ja. Siis syyl­lis­tä­mi­ses­tä syyl­lis­tä­vät syyl­lis­ty­vät itse­kin syyl­lis­tä­mi­seen. Eihän täs­sä ole mitään jär­keä?


Kii­na­lai­set yövie­raat viih­tyi­vät Kie­ri­kis­sä

Yli-Iin Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa kävi vii­me vii­kol­la poik­keuk­sel­li­sia vie­rai­ta. Yli-Iin kou­lun vie­raak­si Kii­nas­ta mat­kan­nut kou­lu­lais­ryh­mä vie­rai­li Kie­ri­kin kivi­kau­den kyläs­sä, ja tutus­tu­mis­päi­vän päät­teek­si jäi kylään yöpy­mään. Kivi­kau­den kyläs­sä yöpyi yhteen­sä 27 kii­na­lais­vie­ras­ta.


Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­leil­la nau­tit­tiin tans­sis­ta, yhteis­lau­lus­ta ja kos­kien kuo­hun­nas­ta

Lop­puun­myy­ty Koi­te­li elää! -fes­ti­vaa­li rai­ka­si kos­kien kes­kel­lä lau­an­tai­na. Tänä vuon­na artis­ti­kat­taus oli täyn­nä suo­sit­tu­ja ja odo­tet­tu­ja artis­te­ja, ja pai­kal­le saa­pui vähin­tään yhtä pal­jon tie­tyn yhtyeen fane­ja kuin vain Koi­te­lin kau­neut­ta fii­lis­te­le­mään saa­pu­nei­ta fes­ta­ri­vie­rai­ta.