Ruo­ka­hä­vik­kiä vähemmäksi

Viime vuonna Valtarin koulun mok-viikolla valmistettiin herkkuja kaupan ruokahävikistä.Viime vuonna Valtarin koulun mok-viikolla valmistettiin herkkuja kaupan ruokahävikistä.

Hävik­ki­ruo­ka on täy­sin syö­mä­kel­pois­ta ruo­kaa, joka hei­te­tään ros­kiin syys­tä tai toi­ses­ta. Koko maa­il­mas­sa 30 % kai­kes­ta tuo­te­tus­ta ruo­as­ta pää­tyy ros­kiin. Eni­ten ruo­kaa jää yli koti­ta­louk­sis­sa, Suo­mes­sa jopa yli 120 mil­joo­nan kilon edes­tä vuo­des­sa. Ylei­sim­mät syyt ruo­ka­hä­vi­kil­le ovat ruo­an pilaan­tu­mi­nen, päi­väyk­sen ylit­ty­mi­nen tai sit­ten ruo­kaa on jää­nyt muu­ten vain lau­ta­sel­le. Kuin­ka jokai­nen voi vähen­tää hävik­ki­ruo­kaa? Jokainen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus