Teks­ta­rit

Voi­si­ko ilmas­toun­ta Ii ottaa ylä­kou­lus­saan käyt­töön säh­köi­sen jou­lu­to­dis­tuk­sen, kos­ka pape­ri­sel­le todis­tuk­sel­le ei ole edes kir­je­kuor­ta suo­jak­si. Ylä­kou­lu­lai­sen repus­sa ryt­tään­ty­nyt A4-ark­ki on surul­li­nen tuliai­nen, vaik­ka lap­sen saa­mat arvo­sa­nat hyviä oli­vat­kin.
Säi­ly­tet­tä­vä arvo­pa­pe­ri

Ulko­kun­toi­lu­vä­li­ne­puis­to han­kit­ta­va kir­kon­ky­län kes­kus­taan! Kyl­lä kan­san­ter­veys kiit­täi­si.
Esa Hau­ki­pu­taal­ta