Tai­ta­vat esiin­ty­jät her­kis­ti­vät ja nau­rat­ti­vat markkinoilla

Juha Alvarin esitys Kuivaniemen markkinoilla kiinnosti yleisöä.Juha Alvarin esitys Kuivaniemen markkinoilla kiinnosti yleisöä.

Kui­va­nie­men kesä­mark­ki­nat jär­jes­tet­tiin jäl­leen vii­me vii­kon­lop­pu­na ja tapah­tu­ma hou­kut­te­li noin 11 000 mark­ki­na­kä­vi­jää pai­kal­le kah­den päi­vän aika­na. Kui­va­nie­men Nuo­ri­so­seu­ran puheen­joh­ta­ja Rai­mo Iko­nen ker­toi tapah­tu­man onnis­tu­neen hie­nos­ti ja palau­tet­ta on tul­lut eri­tyi­ses­ti lois­ta­vis­ta esiintyjistä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus