Luo­la-aapa asu­tet­tiin aikan­sa tie­tä­myk­sel­lä –Tuval­li­nen väkeä juh­lis­ti kylän kir­jan julkaisua

Aaro Tiilikaisen (seisomassa vasemmalla) kirjan julkistamistilaisuudessa kuultiin Luola-aavan historiasta ja tavattiin tuttuja. Tiilikaista haastatteli kirjan kustantaja Matti Ylipiesa.Aaro Tiilikaisen (seisomassa vasemmalla) kirjan julkistamistilaisuudessa kuultiin Luola-aavan historiasta ja tavattiin tuttuja. Tiilikaista haastatteli kirjan kustantaja Matti Ylipiesa.

Työ­tä työt­tö­mil­le, maa­ta maat­to­mil­le ‑kir­jan jul­kis­ta­mis­ti­lai­suus sai Luo­la-aavan kylä­tu­van täy­teen vii­me lau­an­tai­na. Kyläl­lä itse­kin asu­neen Aaro Tii­li­kai­sen kir­joit­ta­ma teos ker­too Luo­la-aavan asu­tusa­lu­een perus­ta­mi­ses­ta ja elä­mäs­tä siel­lä kuu­den vuo­si­kym­me­nen aika­na. “Asu­tus­hal­lin­non ensim­mäi­nen suun­ni­tel­ma asu­tus­ti­lo­jen perus­ta­mi­ses­ta Kui­va­nie­men Luo­la-aavan hyvä­kas­vui­sil­le, mut­ta hal­la­na­roil­le soil­le teh­tiin jo vuon­na 1919”, ker­too Tii­li­kai­nen kir­jas­saan. Asian toteu­tu­mi­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vä pää­tös oli kui­ten­kin vasta… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus