Kun­nan­hal­li­tus on Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lui­den siir­ron kannalla

Kuivaniemen terveyspalveluja suunnitellaan siirrettäväksi Kuivaniemi-talolle tammikuun alusta alkaen. Talossa toimii myös Kuivaniemen kirjasto. (Kuva: Oulunkaari)Kuivaniemen terveyspalveluja suunnitellaan siirrettäväksi Kuivaniemi-talolle tammikuun alusta alkaen. Talossa toimii myös Kuivaniemen kirjasto. (Kuva: Oulunkaari)

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää yksi­mie­li­ses­ti kun­nan­val­tuus­tol­le, että Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä voi siir­tää Kui­va­nie­men ter­veys­pal­ve­lut Kui­va­nie­mi-talol­le. Kun­nan­hal­li­tus päät­ti, että kun­nan kiin­teis­tö- ja ympä­ris­tö­tek­ni­set pal­ve­lut teke­vät toi­min­nan käyn­nis­tä­mi­sen edel­lyt­tä­vät muu­tos­työt nykyi­sen talous­ar­vion puit­teis­sa. Alus­ta­van arvion mukaan tar­vit­ta­vat muu­tos­kus­tan­nuk­set ovat noin 15 000 euroa. Huo­nei­siin on asen­net­ta­va muun muas­sa käsienpesualtaat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus