Kui­va­jo­ki kai­paa kun­nos­ta­mis­ta – Kui­va­jo­ki saa oma vesien­suo­je­luoh­jel­man­sa

Kui­va­joel­le on val­mis­tu­mas­sa vesien­suo­je­luoh­jel­ma. Kui­va­nie­men Osa­kas­kun­nan vuo­si­ko­kous sai ennak­ko­tie­toa luon­nos­vai­hees­sa ole­vas­ta ohjel­mas­ta ja sitou­tuu sii­hen. Vesien­suo­je­luoh­jel­ma pal­jas­taa muun muas­sa, että Kui­va­joen nah­kiai­set ja lohi­ka­lat kai­paa­vat ihmi­sen apua. Paran­ta­mis­ta on sekä joki­ve­den laa­dus­sa että kalas­ton muis­sa eli­no­lois­sa, todet­tiin kokouk­ses­sa. Tie­kart­ta val­mii­na Kah­den vii­me vuo­den aika­na han­kit­tu tie­to ja teh­dyt sel­vi­tyk­set ovat hyvä tie­kart­ta parem­paan tule­vai­suu­teen, luon­neh­tii…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus