Kesä­hel­lu veti salin täy­teen Kuivaniemellä

Kranniteatterin kesän viimeinen Kesähellu ja hitit -musiikkiteatteriesitys nähtiin Kuivaniemellä lauantaina. (Kuva: Raimo Ikonen)Kranniteatterin kesän viimeinen Kesähellu ja hitit -musiikkiteatteriesitys nähtiin Kuivaniemellä lauantaina. (Kuva: Raimo Ikonen)

Kran­ni­teat­te­rin musiik­ki­teat­te­rie­si­tys Kesä­hel­lu ja hitit veti Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ran salin täy­teen ylei­söä lau­an­tai-ilta­na. Pää­roo­lis­sa kesä­hel­lu­na esi­tyk­ses­sä ollut Kui­va­nie­mel­tä läh­töi­sin ole­va Tuo­mas Hei­ni­kos­ki oli posi­tii­vi­ses­ti yllät­ty­nyt ylei­sö­mää­räs­tä. – Oli hie­no jut­tu, että koti­pi­tä­jän esi­tyk­seen tuli näin pal­jon väkeä. Toi­sek­si Lai­la ja Ola­vi ‑lau­lu­kil­pai­lus­sa vuon­na 2018 tul­lut Tuo­mas Hei­ni­kos­ki on ollut nyt kol­me vuot­ta muka­na tor­nio­lais-haa­pa­ran­ta­lai­ses­sa Kranniteatterissa. –… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus