Auto­bin­go oli menes­tys

Kuivaniemen seurantalon takapiha täyttyi 33 autosta, kun koronatauon jälkeen tarjolle tuli autobingo.Kuivaniemen seurantalon takapiha täyttyi 33 autosta, kun koronatauon jälkeen tarjolle tuli autobingo.

Kui­va­nie­men nuo­ri­so­seu­ra oli yksi koro­nan vuok­si bin­goil­lat lak­kaut­ta­nut yhdis­tys. Nyt, kun olot ovat vapau­tu­neet nuo­ri­so­seu­ras­sa pää­tet­tiin kokeil­la auto­bin­goa. Sun­nun­tai-illan peli kel­pa­si, ja talon taka­pi­ha täyt­tyi 33 autos­ta. Sisäl­le saa­tiin sovi­tet­tua pai­kat 40 vii­del­le pelaa­jal­le. Jo alku veti jär­jes­tä­jien suu­pie­let hymyyn. Iiläi­set Jaa­na Lohi­lah­ti, Jon­na Telk­kä­lä, hei­dän äitin­sä Ulla Lohi­lah­ti ja ystä­vä Lah­ja Ruik­ka ovat koke­nut­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus