Asu­tus­ti­lan his­to­ri­aa tallennettu

Asu­tus­ti­lan his­to­ri­aa on tal­len­net­tu kir­jaan Kyl­män tilan rai­vaa­jat – Muis­tel­mia elä­mäs­tä asu­tus­ti­lal­la seit­se­män vuo­si­kym­me­nen ajal­ta. Juha­ni Hat­tu­lan kir­joit­ta­ma kir­ja ker­too Rant­si­lan Lie­vo­pe­räs­tä, mut­ta yhtä lail­la se voi­si ker­toa mis­tä tahan­sa asu­tus­ti­las­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­le kir­jan tuo lähei­sek­si se, että kir­joit­ta­jan äiti Elma (o.s. Hyry) oli kotoi­sin Kui­va­ni­men Hyro­jal­ta. Hän oli kir­jai­li­ja Ant­ti Hyryn täti. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus