Artikkelit joiden kirjoittaja on Outi Koistinen

Iso­kan­kaan säh­kö­ase­ma tur­vaa toimintavarmuuden

Inke­ri Har­ju Yli-Ii Iso­kan­kaan säh­kö­lai­tok­sen val­mis­tu­mi­nen Maa­lis­maa­han tus­kin jäi yhdel­tä­kään pai­kal­li­sel­ta huo­maa­mat­ta. Laa­jat maan­ra­ken­nus­työt, säh­­kö- ja asen­nus­työt sekä val­ta­van muun­ta­jan kuljetus.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää