Artikkelit joiden kirjoittaja on Marko Myllylä

Suun­nit­te­lu­työ­ryh­mä kouluhankkeeseen

Ran­ta­poh­ja Ii Poh­­jois-Iin kou­lun lii­kun­ta­sa­lin ja tek­ni­sen työn luo­kan raken­ta­mis­ta var­ten on perus­tet­tu suun­nit­te­lu­työ­ryh­mä. Kun­nan­val­tuus­to on varan­nut kou­lu­hank­kee­seen täl­le vuodelle.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää