Tikan­kon­tin ava­jai­set vii­väs­ty­vät

Ran­ta­poh­ja uuti­soi vii­me vii­kol­la Ravin­to­la Tikan­kon­tin avau­tu­van Kii­min­kiin kesä­kuun lopus­sa. Ava­jai­set kui­ten­kin ovat vii­väs­ty­neet, eikä ravin­to­lan ovia pääs­ty avaa­maan suun­ni­tel­lus­sa aika­tau­lus­sa.

– Syy­nä ava­jais­ten siir­ty­mi­sel­le on lupa­ha­ke­muk­sen käsit­te­lyn vii­väs­ty­mi­nen raken­nus­val­von­nas­sa, kom­men­toi Ravin­to­la Tikan­kon­tin yksi osa­kas Juk­ka-Pek­ka Pih­la­ja.

Pih­la­jan mukaan ravin­to­la pääs­tään näil­lä näky­min avaa­maan hei­nä­kuun lopus­sa. Hän on pahoil­laan ava­jais­ten vii­väs­ty­mi­ses­tä, sil­lä tie­tää kii­min­ki­läis­ten odot­ta­neen ravin­to­lan avau­tu­mis­ta kovas­ti.

– Jos väki­sin jotain posi­tii­vis­ta puol­ta yrit­tää hakea, niin hei­nä­kuun puo­len­vä­lin jäl­keen koro­na­ra­joit­teet ovat jo pois­tu­neet, ja voim­me sit­ten pitää kun­non ava­jai­set kun pää­sem­me avaa­maan Tikan­kon­tin.