Pur­jeh­dus vei kii­min­ki­läi­sen Olli Esko­lan muka­naan

Top­pi­lan­sal­men vesi­lii­kun­ta­kes­kuk­sel­la rip­sii tors­tai-ilta­päi­vä­nä vet­tä. Kii­min­ki­läi­nen, 14-vuo­tias Olli Esko­la aste­lee pik­kusa­tees­ta huo­li­mat­ta E-jol­lal­leen, ja alkaa teh­dä tot­tu­nein käsin sää­tö­jä pur­je­ve­nee­seen. – Venees­sä on perä­sin ja skuut­ti, jos­ta sää­de­tään pur­jeen kul­ma. Nii­tä sää­te­le­mäl­lä koe­te­taan sit­ten saa­da vauh­ti mah­dol­li­sim­man kovak­si, ja pääs­tä mah­dol­li­sim­man nopeas­ti pai­kas­ta a paik­kaan b. Näin simp­pe­lis­ti seli­tet­ty­nä hom­ma kuu­los­taa hel­pol­ta, mut­ta se on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus