Punai­nen Ris­ti tutuk­si Kii­min­gis­sä

Punai­sen Ris­tin Kii­min­gin osas­to hou­kut­te­li uusia ihmi­siä mukaan ensia­pu­ryh­mään­sä ja ystä­vä­toi­min­taan vii­me lau­an­tai­na. Meneil­lään oli Punai­sen Ris­tin viik­ko, jon­ka aika­na useat osas­tot ympä­ri Suo­mea jär­jes­ti­vät eri­lai­sia tapah­tu­mia. Vii­kon tee­ma oli täl­lä ker­taa lap­si­per­hei­den ensia­pu­tai­dot ja arjen tur­val­li­suus. Kii­min­ki­läis­ten tar­koi­tuk­se­na oli jär­jes­tää S-mar­ke­tin piha­maal­la pie­niä ensia­vun ope­tus­pis­tei­tä, mut­ta sade aiheut­ti muu­tok­sia suun­ni­tel­miin. Punai­sen Ris­tin Kii­min­gin osas­ton…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus