Power Fes­ta­reil­le toi­vot­tiin enem­män kalus­toa ja markkinointia

Lauri Vaikkanen rakentamansa KITT-replikan vierellä.Lauri Vaikkanen rakentamansa KITT-replikan vierellä.

OuluZo­nes­sa vii­kon­lop­pu­na jär­jes­tet­ty Power Fes­ta­rit sai­vat palau­tet­ta mark­ki­noin­nin puut­tees­ta ja vähäi­ses­tä näyt­te­ly­ka­lus­tos­ta. Koko per­heen tapah­tu­mas­sa oli näy­til­lä meno­pe­le­jä ras­kaas­ta kalus­tos­ta har­ras­teau­toi­hin ja muu­ta­miin moot­to­ri­pyö­riin. Osa kävi­jöis­tä oli käy­nyt pai­kal­la jo per­jan­tai­na, jol­loin tapah­tu­man ker­rot­tiin alka­van, mut­ta pai­kal­la ei ollut kuin muu­ta­ma esil­lä ollut moot­to­ria­jo­neu­vo. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa oli­si toi­vot­tu tapah­tu­mal­ta sel­vem­pää aika­tau­lua, mil­loin kalus­to on paikalla.… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus