Kii­mUn Kai­su­lee­na Joen­vää­rä PoPLin hallitukseen

Kiimingin Urheilijoiden puheenjohtaja Kaisuleena Joenväärä valittiin PoPLin hallituksen. (Kuva: Teea Tunturi)Kiimingin Urheilijoiden puheenjohtaja Kaisuleena Joenväärä valittiin PoPLin hallituksen. (Kuva: Teea Tunturi)

PoPLin hal­li­tuk­sen syys­ko­kous valit­si Oulun sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­län jat­ka­maan PoPLin hal­li­tuk­sen puheenjohtajana.Varapuheenjohtajana jat­kaa oulu­lai­nen Ari Pik­kua­ho.

Uute­na jäse­ne­nä hal­li­tuk­seen nousi Kii­min­gin Urhei­li­joi­den puheen­joh­ta­ja Kai­su­lee­na Joen­vää­rä. Hal­li­tuk­sen muut jäse­net ovat Anu Haa­ta­ja, Oulu, Kai­su Kaik­ko­nen, Oulu, Pau­li Miet­ti­nen, Kuusa­mo ja Maa­rit Sih­vo­nen, Oulu. Hal­li­tuk­sen vara­jä­se­nek­si valit­tiin oulu­lai­nen Sari Kui­vas.