Vie­lä alibudjetoinnista

Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nan jäsen Pek­ka Simo­nen kir­joit­ti mie­li­pi­teen, jos­sa hän poh­ti hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­jen ali­bud­je­toin­tia. Perus­te­lut ovat hyvin asial­li­sia, mut­ta toi­vom­me, että Simo­nen toi­mi­si kon­sult­ti­na myös omil­le kokoo­mus­lai­sil­le valtuutetuille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus