Teks­ta­rit

Joko Tuo­me­lal­le äly­kän­ny­köi­den las­ku­tai­dos­ta. Kyl­lä äly­kän­nyk­kä las­kee las­kut ihan oikein ja sään­tö­jen mukaan, kun ne on syö­tet­ty kän­ny­kän las­ku­ko­nee­seen mekaa­ni­ses­ti oikeas­sa muo­dos­sa eli täs­sä tapauk­ses­sa sulkuineen.

Hajat­te­li­ja

Kyl­lä näyt­tää van­ha uoma iIn ase­mal­la kui­val­ta lirul­ta. Vaik­ka niin piti lohel­le vet­tä las­kea. Mahas­ta jää kiin­ni “kau­neus­pa­toi­hin”.

Har­mi