Teks­ta­rit 10.8.

Kum­mas­ti on Aila Paa­so­kin alka­nut löy­tää hait­to­ja tuu­li­voi­mas­ta heti kun myl­lyt alka­vat tul­la omil­le kul­mil­le. Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­lan hän kyl­lä hyväk­syi. Oli­ko siis Yli-Olha­van 50 myl­lyä pie­neh­kö tuu­li­voi­ma­la ja sopi­val­la alu­eel­la? Ällis­ty­nyt

Kii­tos Ran­ni­kon Hevos­seu­ra ry:n jär­jes­tä­mäs­tä kunin­kuus­ra­vi­reis­sus­ta. Tan­ni­lan porukat

Oli­pa hyvä kom­ment­ti Luon­non ystä­väl­tä. Olen mones­ti miet­ti­nyt, eikö nuil­le kis­soil­le ole mitään lakia. Sot­ke­vat las­ten hiek­ka­laa­ti­kon ja tap­pa­vat lin­tu­ja. Aina­han on sanot­tu, että kis­sa on lain­suo­ja­ton pois­tues­saan omal­ta ton­til­taan. Hie­no jut­tu! Toi­nen luon­non ystävä

Luon­non ystä­väl­le tie­dok­si, että nämä sää­dök­set kos­ke­vat taa­ja­man alu­eel­la asu­via kis­so­ja. Kyl­lä ihmi­nen tap­paa omil­la toi­mil­laan rau­hoi­tet­tu­ja eläi­mia tai eläi­miä yleen­sä­kin enem­män kuin kis­sat. Aje­taan autol­la kuo­li­aak­si tiel­lä ole­vat lin­nun­poi­ka­set, jänik­set, ketut, rau­hoi­te­tut sii­lit, rupi­kon­nat ja sisi­lis­kot. Eläin­ten ystävä