Iin talou­del­li­nen tilanne

Se vaa­tii elpyäk­seen tar­vit­ta­via, kipei­tä­kin rat­kai­su­ja. Ei hen­ki­lös­tön perk­kaa­mi­nen yksin rii­tä , kyl­lä nii­tä sei­niä pitää tar­vit­taes­sa myös kaa­taa. Näyt­tää hen­ki­lös­tön hei­lu­rio­vi kun­nas­sa jo käy­vän aika tihe­ään tah­tiin? Mut­ta ilman Iin kun­nan omaa päte­vää hen­ki­lös­töä kun­ta­lai­set eivät saa laa­duk­kai­ta pal­ve­lu­ja. Se on kun­nan perustehtävä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus