Eurois­ta kaik­ki irti – myös kaupunkipyörissä

Oulun kau­pun­gil­la on vai­kea talou­del­li­nen tilan­ne. Vel­ka­mää­rä kas­vaa kas­va­mis­taan. Jokai­sen bud­je­toi­dun euron täy­tyy men­nä sata­pro­sent­ti­ses­ti käyt­töön edis­tä­mään oulu­lais­ten hyvin­voin­tia ja arjen suju­vuut­ta. Kes­kus­ta äänes­ti yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa sen puo­les­ta, että kau­pun­ki­pyö­rä­han­kin­taa ei nykyi­sel­lä mal­lil­la jatketa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus