Mie­li­pi­de: Teh­kää har­jauk­set, kuten kuuluukin

On tul­lut aika tei­den har­jaus­ten. Iin kes­kus­tas­sa pyö­rii koneet har­jan kans­sa ja har­ja­taan ilman kas­te­lua, jol­loin saa­daan kär­siä pölys­tä. Jos on otta­nut ura­koi­ta tei­den ja katu­jen hoi­dos­ta, pitäi­si kyl­lää olla tie­dos­sa, miten se kuu­lu teh­dä. Lei­ki­tään­kö taas tie­tä­mä­tön­tä, vai onko kyse väli­pi­tä­mät­tö­myy­des­tä. Kysy­kään neu­vo­ja muil­ta jot­ka osaa ja tie­tää, ellet­te hal­lit­se hom­maan­ne. Pölys­tä kärsijät… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus