Kivi­nie­mes­sä halut­tiin kuun­nel­la nuoria

Kiviniemen rannassa oli perjantaina mahdollisuus paistaa makkaraa, vaahtokarkkeja tai juoda nokipannukahvit hankkeen edustajien Riitta Johanna Laitisen ja Mari Korhosen sekä Haukiputaan seurakunnan nuorisotyöntekijöiden Tarja Kainulaisen ja Katri Haapakorvan kanssa.Kiviniemen rannassa oli perjantaina mahdollisuus paistaa makkaraa, vaahtokarkkeja tai juoda nokipannukahvit hankkeen edustajien Riitta Johanna Laitisen ja Mari Korhosen sekä Haukiputaan seurakunnan nuorisotyöntekijöiden Tarja Kainulaisen ja Katri Haapakorvan kanssa.

Kel­lon Kivi­nie­men sata­ma-alu­eel­la jal­kau­dut­tiin per­jan­tai­na 27.5 tapaa­maan nuo­ria ja kuu­le­maan hei­dän tar­pei­taan nuo­ri­son viih­ty­vyy­den lisää­mi­sek­si alu­eel­la Tää on mul­le tär­kee- hank­keen toi­mes­ta. Han­ke etsii yhdes­sä poh­jois­poh­ja­lais­ten nuor­ten aikuis­ten kans­sa uusia tapo­ja olla muka­na itsel­le tär­kei­den asioi­den kehittämisessä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus