Kolum­nit


Har­taus: Aal­to

Aal­to kuu­los­taa ame­rik­ka­lai­sen elo­ku­van nimel­tä. Sii­nä elo­ku­vas­sa maa­il­maa uhkai­si jokin paha, ulkoa tule­va, jokin selit­tä­mä­tön sai­raus, jokin tun­te­ma­ton uhka. Alun…

Rent­ta­he­lek­ku: Yhtä pii­rak­kaa ker­ral­laan

Tulim­ma mökil­tä. Autos­sa kak­si täyt­tä ja puo­li­kas jugurt­tiäm­pä­ril­lis­tä mus­tik­kaa. Minä leuh­ka­na len­nä­tin ämpä­rit köö­kin pöy­däl­le. On ensim­mäi­sen nisu-mus­­tik­­ka­­pii­­ra­­kan aika. Näin…