Uusi jää­li­läis­yri­tys myy säh­kö­au­ton lataus­a­se­mia

Niko Kronqvistin EV Aseman myymät tuoteet ovat kaikki Euroopassa valmistettuja ja kestävät siksi pohjoisen oloja. Latauksessa voidaan hyödyntää yksivaihe- tai kolmivaihevirtaa eli voimavirtaa. Latausasema voidaan asentaa joko suoraan seinään tai erilliseen jalustaan.

Säh­kö­au­to­jen koko ajan kas­va­vat myyn­ti­lu­vut ja kiin­nos­tus säh­kö­au­toi­lun kehi­tyk­seen sai­vat jää­li­läi­sen Niko Kron­qvis­tin perus­ta­maan kevääl­lä säh­kö­au­to­jen lataus­lait­tei­ta myy­vän EV Ase­ma Oy:n. Kou­lu­tuk­sel­taan Kron­qvist on autoin­si­nöö­ri, joka on kym­me­nen vuo­den ajan työs­ken­nel­lyt pää­asias­sa auto­kau­pan pal­ve­luk­ses­sa. Vii­mei­si­nä tal­vi­na hän on ollut tes­ti-insi­nöö­ri­nä auto­jen tes­tia­jois­sa Muo­nios­sa. Muka­na yri­tyk­sen toi­min­nas­sa on oman työn­sä ohel­la myös Nikon vai­mo Kreet­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus