Toni Her­ra­nen ensim­mäi­nen Marcus Grön­hol­min tukioh­jel­man kuljettaja

Marcus Grönholmin (keskellä) vasemmalla puolella Toni Herranen ja kartturi Sebastian Virtanen ja oikealla Benjamin Korhola ja kartturi Pekka Kelander. (Kuva: GRX Hautomo)Marcus Grönholmin (keskellä) vasemmalla puolella Toni Herranen ja kartturi Sebastian Virtanen ja oikealla Benjamin Korhola ja kartturi Pekka Kelander. (Kuva: GRX Hautomo)

Ral­lin kak­sin­ker­tai­sen maa­il­man­mes­ta­rin Marcus Grön­hol­min luot­saa­man tukioh­jel­man, GRX Hau­to­mon, toi­min­ta-aja­tuk­se­na on aut­taa nuo­ria moti­voi­tu­nei­ta ral­li­kul­jet­ta­jia uran alku­tai­pa­leel­la. – Meil­lä oli jo jon­kin aikaa ollut GRX Mana­ge­men­tis­sa ollut puhet­ta nuor­ten kul­jet­ta­jien tukioh­jel­mas­ta tai hau­to­mos­ta. Sit­ten kuu­lin, että Kum­pu­mäen Arto oli pyö­ri­tel­lyt saman­lais­ta ide­aa. Sii­tä se idea GRX Hau­to­mos­ta sit­ten läh­ti, ker­too Grön­holm. Kesäl­lä jär­jes­tet­tyyn valin­ta­ti­lai­suu­ten kutsuttiin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus