Mitä teh­täi­siin yhdes­sä, kysyt­tiin Jää­lis­sä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tyil­lä har­ras­te- ja hyvin­voin­ti­mes­suil­la useat yhdis­tyk­set ja muut alu­een toi­mi­jat esit­te­li­vät muun muas­sa sitä, mil­lai­sia har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sia Jää­lis­sä on. Usei­den toi­mi­joi­den huu­lil­la oli nime­no­maan se kysy­mys, mitä yhteis­tä teke­mis­tä Jää­liin halut­tai­siin. Samoin mie­tit­tiin uuden kou­lun ja sin­ne tule­vien asu­kas­ti­lo­jen käyt­töä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus