Jää­lin­jär­veen raken­ne­taan suu­ri las­keu­tusal­las

Kiimingin-Jäälin Vesienhoitoyhdistys on aktiivisesti parantanut Jäälinjärven kuntoa. Talvella rakennettavan laskeutusaltaan avulla järven rauta-humus -kiintoainepitoisuutta voidaan vähentää, mikä ehkäisee muun muassa mutapohjien syntymistä uimapaikoille.

Kii­min­gin-Jää­lin Vesien­hoi­to­yh­dis­tys on päät­tä­nyt aloit­taa suu­ren las­keu­tusal­las­hank­keen toteut­ta­mi­sen Jää­lin­jär­ven kaak­kois­pää­hän. Jär­ven peru­kas­ta ero­te­taan 3,5 heh­taa­rin alue las­keu­tusal­taak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus