Jää­lin luon­to osa­na uut­ta kou­lua

Jäälin uuden koulun seiniä koristavat paikallisen valokuvaaja Kari Arontien (toinen vasemmalta) maisemakuvat Jäälin alueelta. Kuvaa Laivakankaan syysasuisesta mäntymetsästä Arontien kanssa ihailevat Hilkka Arontie sekä Jaco ja Aline Hubregtse. Jäälin alueen kaikki perusopetuksen oppilaat opiskelevat ensi maanantaista alkaen uudessa koulussa. Rehtori Pasi Timonen kertoo, että syksyllä järjestetään avointen ovien -tilaisuus, jolloin kaikki pääsevät tutustumaan uusiin tiloihin.

Jää­li­läi­nen valo­ku­vaa­ja Kari Aron­tie tuo valo­ku­vil­laan Jää­lin luon­non ja mai­se­mat eri vuo­de­nai­koi­na osak­si kou­lun arkea. Ikku­nas­ta näky­vän män­ty­mai­se­man lisäk­si 20 Aron­tien kuvaa muis­tut­ta­vat sii­tä, miten tär­ke­ää luon­to jää­li­läi­sil­le on.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus