“Fii­lis on hyvä”–Jäälihallin yrit­tä­jät otta­vat uuden sopi­muk­sen ilol­la vastaan

Jäälihallin yrittäjät Jaakko ja Tiina Lehtisola voivat nyt alkaa kehittämään hallia pidemmän tähtäimen suunnitelmilla, sillä kaupunki jatkoi hallin maanvuokrasopimusta vuoteen 2046 saakka. (Kuva Teea Tunturi)Jäälihallin yrittäjät Jaakko ja Tiina Lehtisola voivat nyt alkaa kehittämään hallia pidemmän tähtäimen suunnitelmilla, sillä kaupunki jatkoi hallin maanvuokrasopimusta vuoteen 2046 saakka. (Kuva Teea Tunturi)

Jää­li­hal­li Oy:n yrit­tä­jät Tii­na ja Jaak­ko Leh­ti­so­la ovat innos­tu­nei­ta ja hel­pot­tu­nei­ta. Maan­vuo­kra­so­pi­muk­sen päät­ty­mi­suh­ka ja uhka hal­lin alu­een kaa­voit­ta­mi­ses­ta muu­hun käyt­töön on väis­ty­nyt, kun kau­pun­ki teki yrit­tä­jien kans­sa uuden vuo­kra­so­pi­muk­sen, joka ulot­tuu aina vuo­teen 2046 saak­ka. Alku­pe­räi­nen, vuon­na 2029 päät­ty­vä sopi­mus oli alle­kir­joi­tet­tu vuon­na 1987 hal­lin perus­ta­mi­sen aikaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus