Yli­kii­min­gin hyvät luis­te­lu­jäät syn­ty­vät pit­käl­lä kokemuksella

Mikko Inkala valmiina huoltamaan kenttää.Mikko Inkala valmiina huoltamaan kenttää.

Yli­kii­min­ki­läi­nen ura­koit­si­ja Pek­ka Inka­la on hoi­ta­nut työ­mie­hi­neen Yli­kii­min­gin kent­tien jää­dy­tyk­sen jo 15 vuo­den ajan. Nykyi­sin jää­dy­tys sujuu, ja kir­kon­ky­län ja Vesa­lan ken­tät pysy­vät hel­pos­ti kun­nos­sa läpi tal­ven. Aiem­min urak­ka oli pal­jon haas­ta­vam­pi, sil­lä kent­tiä oli ympä­ri Yli­kii­min­kiä ja väli­mat­ko­jen aja­mi­nen trak­to­ril­la hauk­ka­si suu­ren osan päivästä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus