Yleis­ten aluei­den sii­voa­mi­ses­ta tulee hyvä fii­lis – Iin suu­ret sii­vous­tal­koot tulos­sa

Aiempinakin vuosina siivoustalkoita järjestänyt Juho Tauriainen (keskellä) organisoi siivoustalkoita Iihin 20.5. (Kuva: Jorma Kauppi)Aiempinakin vuosina siivoustalkoita järjestänyt Juho Tauriainen (keskellä) organisoi siivoustalkoita Iihin 20.5. (Kuva: Jorma Kauppi)

Täy­det jäte­sä­kit innos­ta­vat iiläis­tä Juho Tau­riais­ta sii­voa­maan ympä­ris­töä aina uudes­taan. Hän keräi­lee ros­kia itse ja kan­nus­taa sii­hen myös mui­ta. Jo usea­na vuon­na hän on ollut jär­jes­tä­mäs­sä yhtei­siä sii­vous­tal­koi­ta. Vuon­na 2015 hänet pal­kit­tiin Iin kun­nan ensim­mäi­sel­lä ympä­ris­tö­pal­kin­nol­la yhtei­söl­li­sen sii­vous­pro­jek­tin jär­jes­tä­mi­ses­tä kun­ta­taa­ja­man ilmeen ja viih­tyi­syy­den paran­ta­mi­sek­si. Tau­riai­nen ker­too, että yleis­ten aluei­den sii­voa­mi­nen on peru­ja hänen aiem­mas­ta työ­pai­kas­taan.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus