Yksin yrit­tä­vät sai­vat työyh­tei­sön – Talol­li­nen kau­neut­ta ja hyvinvointia

Virpi Keränen (vasemmalta), Satu Kaisto, Liisa Pakanen, Karin Björnholm ja Paula Harju (edessä) ovat hyvillään, että ovat saaneet Kauneus- ja hyvinvointitalon myötä työyhteisön.Virpi Keränen (vasemmalta), Satu Kaisto, Liisa Pakanen, Karin Björnholm ja Paula Harju (edessä) ovat hyvillään, että ovat saaneet Kauneus- ja hyvinvointitalon myötä työyhteisön.

Iin Val­ta­rin­tiel­lä sijait­se­vas­ta enti­ses­tä pos­tin talos­ta on kesän ja syk­syn mit­taan muo­tou­tu­nut Kau­neus- ja hyvin­voin­ti­ta­lo. Saman katon alla on nyt kah­dek­san kau­neus- ja hyvin­voin­tia­lan yritystä. 

Kaik­ki sai alkun­sa alku­vuo­des­ta, kun iiläi­nen lii­kun­ta­neu­vo­ja Satu Kais­to vuo­kra­si talos­ta tilat Satun val­men­nus ja lii­kun­ta­pal­ve­lut ‑yri­tyk­sel­leen. Hän vetää ryh­mä­lii­kun­ta­tun­te­ja sekä tar­jo­aa val­men­nus­ta sekä ryh­mil­le että yksit­täi­sil­le hen­ki­löil­le. Nyt koro­na­ti­lan­teen rau­hoi­tut­tua myös esi­mer­kik­si tilaus­tun­nit vir­kis­tys­päi­viin ovat jäl­leen kysyttyjä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus