Vir­pi Koleh­mai­nen Iin hal­lin­to- ja talousjohtajaksi

Iin kun­nan hal­lin­to- ja talous­joh­ta­jak­si on valit­tu Vir­pi Koleh­mai­nen. Hän on toi­mi­nut vuo­des­ta 2018 läh­tien talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja­na Lumi­joen kunnassa.

Vir­kaa haki kym­me­nen hen­ki­löä, jois­ta kun­nan­hal­li­tus haas­tat­te­li kol­me. Hal­lin­to­joh­ta­jan paik­ka tuli avoi­mek­si maa­lis­kuus­sa. Edel­li­sen hal­lin­to­joh­ta­jan irti­sa­nou­dut­tua muu­tet­tiin teh­tä­vä hal­lin­to- ja talousjohtajaksi.