Viral­lis­ta kylä­hul­luut­ta kolminkertaisesti

Iissä kun tavataan, eivät virallisetkaan hullut voineet skoolata millään muulla kuin nahkiaisilla. Leppävirralta saapuneelle Arja Huoviselle ja haapajärveläiselle Heikki Kumpulalle ympyräsuiset eivät ihan jokapäiväistä herkkua lieneet, mutta syödyksi kuitenkin tulivat.Iissä kun tavataan, eivät virallisetkaan hullut voineet skoolata millään muulla kuin nahkiaisilla. Leppävirralta saapuneelle Arja Huoviselle ja haapajärveläiselle Heikki Kumpulalle ympyräsuiset eivät ihan jokapäiväistä herkkua lieneet, mutta syödyksi kuitenkin tulivat.

Val­ta­kun­nan Viral­li­nen Kylä­hul­lu Ani­ta XVI eli Ani­ta Sie­vä­nen, joka on myös Poh­jois-Iin kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja, sai vie­raak­seen kak­si aiem­min kysei­sel­lä tit­te­lil­lä huo­mioi­tua kyläaktiivia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus