Vero­pro­sen­tit nouse­vat Iissä

Iin kun­nan­val­tuus­to korot­ti ensi vuo­den kun­nal­lis- ja kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­te­ja kun­nan­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen mukai­ses­ti. Ensi vuo­den kun­nal­lis­ve­ro­pro­sent­ti on 21,50. Tänä vuon­na pro­sent­ti on 21,25. Kun­nal­lis­ve­ron nos­to 0,25 pro­sent­tiyk­si­köl­lä lisää kun­nal­le tili­tet­tä­viä vero­ja 311 000 euroa. Kiin­teis­tö­ve­rot nouse­vat hie­man. Ylei­nen kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­ti on ensi vuon­na 1,30 (tänä vuon­na 1,20), vaki­tui­sen asun­non kiin­teis­tö­ve­ro 0,65 % (0,55), raken­ta­mat­to­man raken­nus­pai­kan 6 % (5),…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus