Val­tuus­toa­loi­te mah­dol­li­suu­des­ta ostaa mat­ka­lip­pu­ja Iin koulukyyteihin

Mah­dol­li­suu­des­ta ostaa mat­ka­lip­pu­ja Iin kun­nan jär­jes­tä­miin kou­lu­kyy­tei­hin on teh­ty val­tuus­toa­loi­te Iin kun­taan. Jari-Juk­ka Joke­lan (kesk.) ja kym­me­nen muun kun­nan­val­tuu­te­tun teke­mäs­sä aloit­tees­sa esi­te­tään sel­vi­tet­tä­väk­si ja val­mis­tel­ta­vak­si mah­dol­li­suut­ta, että kou­lu­kyy­di­tyk­seen voi­tai­siin ottaa myös mat­kan­sa mak­sa­via kou­lu­lai­sia. Iin kun­ta jär­jes­tää mak­sut­to­man kul­je­tuk­sen 0.–1.-luokalaisille joi­den kou­lu­mat­ka kotio­soit­tees­ta kou­lul­le on yli 3 kilo­met­riä sekä 2.–9.-luokkalaisille, joi­den kou­lu­mat­ka on yli 5… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus