Val­koi­sia jät­ti­him­me­lei­tä Iin Läh­de! -puis­toon

– Sii­nä se aika kuluu, kun jota­kin väker­tää, Ari Kos­tin ker­too. Hän ker­too teh­neen­sä pari­sen sataa him­me­liä vuo­des­ta 2005. Aika pian hän alkoi myös ohja­ta him­me­lei­den tekoa muil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus