Uima­kou­luun mars

Iin nuo­ri­so­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­miin las­ten uima­kou­lui­hin avau­tuu ilmoit­tau­tu­mi­nen ensi maa­nan­tai­na 13.5. kel­lo 9. Uima­kou­lu­mak­su on 40 euroa ja se sisäl­tää 45 minuu­tin ope­tuk­sen lisäk­si kuljetuksen.

3.–7.6. jär­jes­tet­tä­vään aamu­ryh­mään pää­see kyy­tiin Iin lisäk­si Kui­va­nie­mel­tä. 10.–14.6 jär­jes­tet­tä­viin aamu- ja päi­vä­ryh­miin kyy­tiin pää­see Iisi-aree­nal­ta. Uima­kou­lu­ryh­miä on tar­jol­la 6–7‑vuotiaille ja 8–9‑vuotiaille lap­sil­le. Ilmoit­tau­tu­mi­nen uima­kou­lui­hin tapah­tuu Iin verk­ko­kau­pan sivu­jen kautta.