Tuki­pal­ve­lui­den tuot­ta­ja vaihtumassa

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää val­tuus­tol­le, että talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tuki­pal­ve­lut han­ki­taan ensi vuo­den alus­ta alkaen Monet­ra Oulu Oy:ltä. Nykyi­sin Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­män kun­ta­pal­ve­lu­toi­mis­to tuot­taa talous‑, hen­ki­lös­tö- ja tie­to­pal­ve­lut jäsen­kun­nil­leen. Oulun­kaa­ren toi­min­nas­ta suu­rin osa siir­tyy ensi vuo­den­vaih­tees­ta alkaen hyvinvointialueille.

Oulun­kaa­ren jäsen­kun­nat ovat kil­pai­lut­ta­neet talous- ja hen­ki­lös­tö­hal­lin­non tuki­pal­ve­lut tou­ko­kuus­sa. Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä tar­jouk­sen jät­ti­vät Monet­ra Oulu Oy ja Saras­tia Oy. Tar­jous­ver­tai­lun perus­teel­la eni­ten pis­tei­tä sai Monet­ra Oulu Oy:n tarjous.