Toi­mit­ta­ja-tie­to­kir­jai­li­ja Jen­ni Räi­näl­tä ensim­mäi­nen romaani

Jenni Räinä ehti lomailla sopivasti ennen ensimmäisen romaaninsa ilmestymistä. Nyt hän kirjoittaa isonvihan aikaiseen Iihin sijoittuvaa romaania.Jenni Räinä ehti lomailla sopivasti ennen ensimmäisen romaaninsa ilmestymistä. Nyt hän kirjoittaa isonvihan aikaiseen Iihin sijoittuvaa romaania.

Lap­ses­ta asti runo­ja ja tari­noi­ta kir­joit­ta­nut Jen­ni Räi­nä siir­si haa­vei­le­maan­sa romaa­nin kir­joit­ta­mis­ta vuo­sia tuon­nem­mak­si. Tänään ilmes­ty­vän Suo muis­taa ‑kir­jan ensim­mäi­set rivit Räi­nä kir­joit­ti jou­lu­kuus­sa 2017 saa­tu­aan val­miik­si tie­to­kir­jan Reu­nal­la. Tuol­loin hän ei vie­lä tien­nyt, mihin teks­ti pää­tyy. Hän jat­koi pien­ten pät­kien kir­joit­ta­mis­ta samaan aikaan, kun kir­joit­ti tie­to­kir­jo­ja Met­sä mei­dän jäl­keem­me ja Kul­ki­jat. Kun hän oli… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus