Tik­kas­ko­deil­le myön­net­tiin esio­pe­tuk­sen järjestämislupa

Iin kun­nan ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­ti 21.3. kokouk­ses­saan myön­tää esio­pe­tuk­sen jär­jes­tä­mis­lu­van Tik­kas­ko­deil­le sekä ehdol­li­sen jär­jes­tä­mis­lu­van Pil­ke päi­vä­ko­ti Tah­dil­le. Ehtoi­na on, että heil­lä on seit­se­män esiop­pi­las­ta huh­ti­kuun 2024 lop­puun men­nes­sä ja esio­pe­tus­kel­poi­nen opet­ta­ja. Lau­ta­kun­ta päät­ti myös jär­jes­tää esio­pe­tus­ta Hami­nan ja Kui­va­nie­men kou­luil­la omi­na ryh­mi­nään sekä Ase­man ja Jakun kou­luil­la yhdis­tet­ty­nä perus­o­pe­tuk­sen ryh­män kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus