Tik­ka­sen­har­jun päi­vä­ko­ti aloit­taa vuo­den alussa

Tik­ka­sen­har­jun päi­vä­ko­ti aloit­taa toi­min­tan­sa ensi vuo­den alus­sa Iis­sä. Kun­nan­val­tuus­to hyväk­si päi­vä­ko­din aloit­ta­mi­seen tar­vit­ta­vat mää­rä­ra­hat var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­den ensi vuo­den talous­ar­vioon. Päi­vä­ko­tiin on perus­tet­tu kol­me var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan ja las­ten­hoi­ta­jan teh­tä­vää. Kaik­ki teh­tä­vät on perus­tet­tu mää­rä­ai­kai­se­na ensi vuo­del­le. Hen­ki­lös­tö­me­noi­hin myön­net­tiin 234 000 euroa. Päi­vä­ko­din perus­ta­mis­han­kin­toi­hin ja vuo­tui­siin tuki­pal­ve­lui­hin myön­net­tiin 157 000 euroa. Kun­nal­li­nen päi­vä­ko­ti tulee enti­siin yksi­tyi­sen Tou­hu­la Tikkanen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus